Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Giáo trình Quản trị bán hàng

 Trích dẫn các nguồn từ internet.
1/Tài liệu hướng dẫn học tập môn tài liệu bán hàng.
http://www.mediafire.com/download/0ix6nl6x56g1rdk/Quan_tri_ban_hang.pdf
2/ Bí quyết chăm sóc khách hàng trong tiến trình bán hàng.
http://www.mediafire.com/?5js6wppiib3r4jd
3/Hòa giải các phản khán của khách hàng.
http://www.mediafire.com/?5rw0bc29nr0aq3r
4/Tìm kiếm động lực trong công việc.
http://www.mediafire.com/?iy8o6jnh4tv1xi4
5/ Thương lượng khách hàng.
http://www.mediafire.com/download/zpb8as4ygg60c43/negotiationmarcom.ppt
6/Các hướng giải quyết trước khách hàng khó tính.
http://www.mediafire.com/?ljvbbj059bruo1h
7/Thiết kế kênh phân phối.
http://www.mediafire.com/?6j3dg2alhfnkhbl
8/Thiết lập các chính sách về phân phối.
http://www.mediafire.com/?jg45qbtsv0x3tt0
9/ Những hiểu biết cơ bản về kênh phân phối.
http://www.mediafire.com/download/kv7a8osoeq3y03u/qtkpp-ch1.ppt
10/ Đề cương quản trị bán hàng.
http://www.mediafire.com/download/xjrdb81jj0nj8qg/quantribanhang.ppt
11/Quản trị bán hàng
http://www.mediafire.com/?zpb8as4ygg60c43
12/ Tiến trình bán hàng.
http://www.mediafire.com/download/dtkdpurb85w3u6q/tien_trinh_ban_hang_7_buoc.ppt
****
13/ The big picture.
http://www.mediafire.com/download/jg45qbtsv0x3tt0/ch02-strategy-and-sales-program-planning.ppt
14/ Sales force activities.
http://www.mediafire.com/?w6pwkwqjaaqaojh
15/ Motivation
http://www.mediafire.com/download/hl3314am2cdulyj/sales-force-managment.ppt